Tượng trâu vàng

1.000.000 

Đặt trâu vàng trong nhà thì có khả năng thu hút tiền tài, thuận lợi trong mọi việc làm ăn, cũng như mang phước lộc từ nhiều hướng.

Đối với những người làm bên bất động sản, kinh doanh, tài chính – ngân hàng khi sở hữu linh vật này sẽ luôn được may mắn, thịnh vượng và tài lộc.

Danh mục: